Tjenester

Linderud Byggservice AS setter seriøsitet og pålitelighet i første rekke. Leveringstider til våre kunder SKAL holdes. Vi SKAL yte god service i form av tilbakemeldinger, oppfølging på tilbud og ordre.

Reklamasjoner og transportskader etc, SKAL rettes opp så raskt som mulig, ut i fra den enkelte sak.